Prezentare
Istoric
Oferta educationala
Echipa manageriala
Strategia scolii
Evenimente
Resurse umane
Galerie foto
Proiecte
Parteneriate
Legaturi
Proiecte educative

 

PROIECTE EDUCATIVE DERULATE ÎN GRUPUL ŞCOLAR ,,FRANCISC NEUMAN” ARAD
-An şcolar 2011-2013


 

PROIECTE EDUCATIVE


 

REVISTA ATITUDINI MAI 2016

  Prezentare pdf

 

 

 

 

  

SCOALA ALTFEL 2016

  Prezentare pdf

 

 

 

 

  

SIMPOZION NATIONAL EXPECTATIVE ED. XVII 12-13 MAI 2016

  Prezentare pdf

 

Coordonator director prof.: Doina Stoica

 

Scopul proiectului: Simpozionul îşi propune promovarea triadei educaţie-instruire-învăţare pentru domenii de interes ale învăţământului profesional şi tehnic, facilitarea tranziţiei şi inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii prin susţinerea antreprenoriatului.

 

Obiective:
Obiectivul general: promovarea calităţii în educaţia şi formarea profesională prin dezvoltarea creativităţii, spiritului inovativ, stimularea competiţiei între elevi dar şi între cadrele didactice.

 

  

PROIECTE EDUCATIVE 2015-2016

  Prezentare pdf

 

 

 

 

  

CLUBUL UTILIZATORILOR MOODLE

 

Coordonator : Colegiul Tehnic

 

Scopul proiectului: Proiectul se adresează elevilor din învățământul liceal și are ca scop dezvoltarea de competențe cheie, prin intermediul E-learning. In cadrul proiectului se vor desfasura activități de tip workshop, pentru dezvoltarea de competențe de utilizare a platformei Moodle și activități de tip concurs, care vizează dezvoltarea culturii generale a elevilor cu accent pe cultura europeană și competențe de comunicare în limba engleză, competențe de utilizare a calculatorului și internetului.


 

Obiective:
Activități propuse:

Activitati
1. Concurs “Uniunea Europeană și noi”
2. MOODLER -Concurs de bune practici TIC
3. Concurs “English for all”
Toate concursurile se vor desfasura on-line, pe platforma edu.moodle.ro.

 

Grupuri ţintă: elevi cls X, XI

  

ETOS SI COMPORTAMENT

 

Coordonator prof. dr.: ADINA AVACOVICI

 

Scopul proiectului: Proiectul își propune formarea elevilor în domeniul dezvoltării sociale cu orientare spre dezvoltarea personală, deprinderile de studiu, conștiința culturală, comunicare, învățarea prin cooperare, timp liber, planificarea carierei și utilizarea unui set de metode formale și non-formale, în scopul responsabilizării elevilor atât pentru propria învățare și autocunoaștere, cât și pentru performanțele și cunoașterea colegilor.
Remaniera etosului școlar poate determina îmbunătățirea comportamentului la adolescenți, determinând șanse de reducere a conduitelor disruptive şi de risc educaţional, fenomen foarte răspândit în școlile tehnice.

 

 

Grupuri ţintă: elevi liceu

  

FESTIVALUL NATIONAL AL SANSELOR TALE 2014

  Prezentare pdf

 

Coordonator prof.: Doina Stoica

Coordonator prof. dr.: Adina Avacovici

Coordonator prof. dr.: Maria Sinaci

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea cetateanului european prin educatie nonformala

 

Obiective:
Anul acesta se desfăşoară editia XV sub genericul “Oportunitati de dezvoltare personala prin educatia nonformala".

 

Grupuri ţintă: Elevii scolii

  

FOAIE DE INFORMARE - NEWSLETTER FN

  Prezentare pdf

 

Coordonator prof dr.: Adina Avacovici

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea componentei educative şi responsabilizare elevilor în propria formare în scopul dezvoltării şi consolidării culturii organzaţionale

 

Obiective:
Exersarea metodelor ce permit experienţa şi reflecţia pe nivelurile cunoaştere, emoţie, acţiune
Remanierea etosului şcolar
Stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor etice şi culturale
Formarea unor noi competenţe de interacţiune

 

Grupuri ţintă: Elevii şcolii

  

VOLUNTARI DE ONOARE 2014

 

Coordonator : Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad

Coordonator : Centrul de Voluntariar Arad

 

Scopul proiectului: În data de 15 ianuarie 2014, la Complexul Comercial Galleria Mall, pe Scena talentelor, va avea loc evenimentul premierii celor mai implicați voluntari în acțiunile anului precedent și, evident, a tuturor acelora care dețin și recordul în numărul de ore de voluntariat efectuate în folosul comunității.

 

Obiective:
Persoanele selectate pentru panoul VOLUNTARI DE onoare sunt cu adevărat capabile să dăruiască timp și energie din fondul propriu, ele sunt exemplele pozitive cu care orașul nostru chiar se mândrește, de aceea trebuie cunoscute și admirate de către cetățenii orașului și nu numai. Voluntarilor premiați li se va înmâna un panou care va conține fotografia lor și povestea… voluntariatului căruia i s-au dedicat, panou care va ajunge, după o lună de expunere la Galleria Arad, tocmai în locul în care voluntarii învață sau lucrează, pentru ca activitatea să le fie cunoscută și recunoscută pe plan social. Ne mândrim cu BIANCA LOREDANA IANC şi DIANA COSMINA PĂIOŞANU din clasa IX C.

 

  

EDUCATIA NONFORMALA

 

Coordonator prof. dr. : Adina Avacovici

Coordonator prof.: Anca Lupei

 

Scopul proiectului: Educatia non formală este o activitate voluntară de învăţare, care presupune o alegere clară în raport cu un anumit context personal şi/ sau profesional.
UNESCO (1997) definea educaţia nonformală ca fiind constituită din „orice activităţi educaţionale organizate şi susţinute care nu corespund exact a ceea ce numim educaţie formală. Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează persoanelor de toate vârstele (...) Educaţia nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată, fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”.

 

Obiective:
http://educativpgm.files.wordpress.com/2013/01/despre-educatie-nonformala.pdf
http://educativpgm.files.wordpress.com/2013/01/ghid_competente_voluntariat.pdf

 

  

LET S DO IT ROMANIA

 

Coordonator prof. dr.: Maria Sinaci - consilier educativ

 

Scopul proiectului: Convingerea şi mobilizarea tinerilor de a lua parte la cea mai mare iniţiativă de curăţare a României de gunoaie.

 

Obiective:
Curăţarea deşeurilor din arealele naturale;
Conştientizarea tinerilorcu privire la importanţa conservării mediului şi a civilizării semenilor, adoptării unui comportament responsabil, informării în ceea ce priveşte
protecţia mediului;

 

Grupuri ţintă: elevi cls a IX-a

  

"INGTEX", "EXPECTATIVE"

 

Coordonator director: prof. DOINA STOICA

 

Scopul proiectului: Concursul se adresează elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, profil tehnic,calificări profesionale : Tehnician designer vestimentar,Tehnician în industrie textilă
Simpozionul naţional “Expectative” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare şi de bune practici între Liceul Tehnologic “Francisc Neuman” Arad şi alte instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.
Scopul proiectului este acela de a promova competiţia şi performanţa în rândul elevilor şi cadrelor didactice,de a stimula creativitatea şi spiritul inovativ ,schimbul de idei şi de bune practici, precum şi dezvoltarea de noi colaborări şi parteneriate. Prin activităţile sale proiectul îşi propune creşterea calităţii in educaţia şi formarea profesionala iniţială şi continua ,facilitarea inserţiei socio-profesionala a absolvenţilor, promovarea tradiţiei Aradului în domeniul industriei textile şi creaţiei vestimentare şi crearea unei legături strânse între învăţământul tehnic de specialitate şi piaţa muncii locală şi regională.

 

Obiective:
Secţiunile concursului tehnic textil:
1. Concurs teoretic
2. Proiectare şi realizare de produs (ţesături, tricoturi, produse vestimentare)
3. Compoziţie grafică pentru produsele textile:
a. schiţă creaţie vestimentară,
b. compoziţie decorativă pentru ţesături sau imprimeuri textile,

Loc de desfăşurare:
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD

În cadrul simpozionului există două activităţi principale:
a.Comunicări de specialitate ale elevilor care abordează următoarele tematici:

- Inovaţii în designul vestimentar contemporan
- Industria textilă actuală şi impactul ei asupra mediului înconjurător
- Estetica corpului omenesc – prezent şi perspective

b.Masă rotundă la care participă reprezentanţi ai comunităţii locale, ai firmelor de textile, creatori de modă, reprezentanţi CCI Arad, CLDPS, AJOFM, etc.


 

  

ZIUA PORTILOR DESCHISE

  Prezentare pdf

 

Coordonator prof.: Doina Stoica - director

Coordonator prof. dr.: Adina Avacovici - director adjunct

Coordonator prof. dr. : Maria Sinaci - consilier educativ

 

Scopul proiectului: Vizitarea şcolii şi a atelierelor de confecţii-tricotaje, a saloanelor de coafură proprii de către elevii claselor a VIII-a din şcolile gimnaziale din oraş şi judeţ, discutii cu actualii elevi si cu corpul profesoral, prezentarea ofertei educationale pe anul scolar 2012-2013, posibilitatea participarii la diferite activităţi tematice gen workshop sau ateliere de creaţie.

 

Obiective:
Popularizarea şcolii
Valorizarea ethosului şcolar
Promovarea diversităţii şi interculturalităţii
Evidenţierea caracterului crosscurricular al procesului de învăţământ derulat în şcoală

 

Grupuri ţintă: Elevi clasa a VIII-a

  

DĂRUIND, VEI DOBÂNDI!

 

Coordonator prof. dr. : Sinaci Maria

 

Scopul proiectului: Educarea tinerei generaţii în spiritul respectului şi al grijii faţă de semeni.
De peste şase ani elevii şcolii noastre se implică, în preajma marilor sărbători creştine, în activităţi de voluntariat, oferind pachete cu alimente, jucării şi îmbrăcăminte copiilor din centre de plasament, spitale şi vârstnicilor aflaţi în situaţii dificile

 

Obiective:
-formarea unei atitudini sociale pozitive a elevilor în spiritul valorilor comunitariene tradiţionale;
-sensibilizarea tinerilor faţă de problemele semenilor aflaţi în dificultate;
-cultivarea sentimentului de întrajutorare;
-dezvoltarea competenţei de comunicare;
-formarea spiritului de echipă.

 

Grupuri ţintă: elevii scolii

  

„SALVEAZĂ-MĂ! VREAU SĂ AM PARTE DE EDUCAŢIE, PENTRU A FI LIBER

 

Coordonator prof. dr.: Adina Avacovici

Coordonator psiholog: Angela Rusu

 

Scopul proiectului: Problema abandonării şcolii la vârste care nu-şi au explicaţia în actul educaţional reflectă deteriorarea considerabilă economico-socială a familiei cât şi lipsa de interes, motivaţie şi încredere în educaţia şcolară.
Modalităţi de prevenire a eşecului şcolar la elevii de liceu

 

Obiective:
Managementul conflictelor din clasă şi crearea unui climat plăcut, de învăţare
Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea unei personalităţi echilibrate, a unui caracter dezirabil social;
Stimularea motivaţiei pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi sociale;
Obţinerea de parteneriate permanente în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în rândul elevilor

 

Grupuri ţintă: elevi liceu

  

FII ECOLOGIC!

 

Coordonator prof.: Hlihor Ramona

Coordonator prof.: Roza Maria

 

Scopul proiectului: Scopul proiectului: promovarea responsabilităţii în rândul elevilor faţă de mediu şi comunitatea locală.
Proiectul are acoperire regională şi este implementat de Asociaţia Educatio.

 

Obiective:
Obiective:
-promovarea în rândul tinerilor a respectului pentru natură;
-stimularea interesului elevilor pentru implicarea în acţiuni de ecologizare;
-formarea deprinderilor elevilor de a păstra mediul curat;
-dezvoltarea spiritului de echipă.

 

Grupuri ţintă: elevii şcolii

  

PREZENT ŞI ACTIV

 

Coordonator prof.dr.: Sinaci Maria

 

Scopul proiectului: Diminuarea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar

 

Obiective:
-identificarea cauzelor absenteismului/abandonului în rândul elevilor din şcoala noastră;
-dezvoltarea stimei de sine a elevilor prin autocunoaştere şi dezvoltare personală;
-creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lunga durată;
-implicarea activă a părinţilor pentru reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului în rândul elevilor.

 

Grupuri ţintă: elevii scolii

  

REVISTA SCOLII (ISSN 2067 - 8479)

 

Coordonator redactor sef: prof. ADINA AVACOVICI

 

Scopul proiectului: Activităţile şi preocupările elevilor, proiectele şcolii, viaţa şcolii, teme culturale, sportive şi de specialitate prezentate într-un format editorial atractiv cu scopul de a prezenta comunităţii imaginea unei şcoli în care se îmbină tradiţia şi modernitatea.

 

 

  

PASAPORT PENTRU VIITOR, EDITIA II-A PREMIUL I

 

Coordonator : COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO FROBETA TURNU SEVERIN

Coordonator : prof. Avacovici Adina

Coordonator : prof. Rusu Angela

 

Scopul proiectului: Reducerea cazurilor de abandon şcolar şi educarea tinerilor în spiritul solidarităţii.
"De la coleg la coleg se poate sprijini şi schimba un destin, se poate câştiga un viitor"

 

Obiective:
-sensibilizarea tinerilor cu privire la nevoile colegilor aflaţi în situaţia de a abandona şcoala;
-dezvoltarea valorilor universale: demnitatea, respectul, colaborarea, solidaritatea;
-identificarea solutiilor de stopare a abandonului scolar;
-dezvoltarea şi promovarea creativităţii elevilor;
-încurajarea spiritului competiţional, a muncii de calitate şi a responsabilităţii;
-realizarea schimbului de experienţă între scolile participante.

 

Grupuri ţintă: elevi IX-XII

  

PROIECTE DE VOLUNTARIAT


 

EDUCATIE PENTRU SANATATE

 

Coordonator : Asociatia ZURY

 

Scopul proiectului: Scopul major al parteneriatului este de a facilita colaborarea cu instituţia de învăţământ parteneră, de a asigura logistica necesară și de a oferi cadrului general de implementare al activităţilor propuse de către Asociaţia ZURY precum și de a conduce la o colaborare pe termen lung între instituţiile implicate

 

Obiective:
- activităţi cu caracter informativ și preventiv privind consumul de substanţe nocive (tutun, alcool, droguri) în rândul populaţiei tinere și în special în randul elevilor
- activităţi de promovare a unui stil de viaţă sănătos în randul tinerilor de către voluntarii străini care desfășoară un stagiu de voluntariat în Arad (prin intermediul Serviciului European de Voluntariat – programul Erasmus+)

 

Grupuri ţintă: elevi liceu

  

                                                                                                                     Home   |   Contact      Termeni si conditii