Prezentare
Istoric
Oferta educationala
Echipa manageriala
Strategia scolii
Evenimente
Resurse umane
Galerie foto
Proiecte
Parteneriate
Legaturi
Prezentare

Dezvoltarea instituţională a Grupului Şcolar Francisc Neuman Arad în spiritul viziunii şcolii urmăreşte asigurarea accesului la educaţie a tuturor tinerilor, promovarea unei oferte educaţionale pentru care există oportunităţi pe piaţa muncii, educarea în spiritul democraţiei şi toleranţei... » detalii

Familia Neuman

Primii membri ai familiei Neuman au ajuns la Arad la mijlocul secolului XIX. În următorii o sută de ani, membrii acestei familii au jucat un rol hotărîtor în viaţa economică, socială şi sportivă a oraşului nostru, dar au sprijinit foarte mult şi dezvoltarea vieţii artistice arădene.
În anul 1851, fraţii Neuman construiesc “Fabrica de spirt şi drojdie”...» detalii

   
   
Proiecte europene

ERASMUS+ PROIECT DE MOBILITATE EDUCATIE SCOLARA

Prin acest proiect 11 cadre didactice din scoala noastra au participat la un stagiu de formare în Spania privind metodele inovative de predare invatare (e-learning) utilizand tehnologiile Web 2.0, zilnic la clasa in mod practic si real. Cursul "ICT ...

Seminar de contact "Inclusion in school education" 18-22 nov.2015, Alden Biesen-Belgia

"Inclusion in school education" 18-22 nov.2015, Alden Biesen-Belgia
Scopul seminarului a fost crearea şi promovarea de parteneriate strategice prin programul Erasmus+ în domeniul educației școlare axate pe incluziunea elevilor cu cerinţe e ...

EURO LABOR MARKET - ERASMUS + KA1

Nr. Proiect 2014-1-RO01_KA102-000573
Grupul ţintă al acestui proiect sunt 80 de elevi din clasa a X-a , aflaţi în formare profesională iniţială (IVT) în domeniile pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie, Comerţ şi Est ...

VIZITA DE STUDIU "PROFILUL PROFESORULUI CONTEMPORAN"

Vizita s-a derulat în perioada 8 - 12 aprilie 2013 în Spania, organizată fiind de Centro de Profesorado (CEP) Malaga. Cei 15 participanţi din Austria, Germania, Polonia, Finlanda, Bulgaria, Grecia , Scoţia, Irlanda, Republica Ceha, Lituania, Unga ...

Proiecte LdV


Proiecte educative

REVISTA ATITUDINI MAI 2016

SCOALA ALTFEL 2016

SIMPOZION NATIONAL EXPECTATIVE ed. XVII 12-13 mai 2016

Simpozionul îşi propune promovarea triadei educaţie-instruire-învăţare pentru domenii de interes ale învăţământului profesional şi tehnic, facilitarea tranziţiei şi inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii prin susţinerea antreprenoriatului.

Proiecte educative 2015-2016

Educatie pentru sanatate

Scopul major al parteneriatului este de a facilita colaborarea cu instituţia de învăţământ parteneră, de a asigura logistica necesară și de a oferi cadrului general de implementare al activităţilor propuse de către Asociaţia ZURY precum și de a conduce la o colaborare pe termen lung între instituţiile implicate

                                                                                                                     Home   |   Contact      Termeni si conditii